Kultura i wartości

Nasze motto: Simple, Personal, Fair oznacza, że chcemy być najlepszym bankiem dla naszych Klientów oraz cenionym na rynku Pracodawcą.

Myślimy i działamy stosując w pracy nasze korporacyjne wartości, kierując się zawsze tym czego oczekują nasi Klienci.


S
Oferujemy naszym Klientom usługi i produkty łatwo dostępne, proste i zrozumiałe.
Komunikujemy się w sposób zwięzły i rzeczowy.
Każdego dnia usprawniamy nasze procesy, upraszczając procedury i eliminując zbędne czynności, zarówno dla naszych Klientów, jak i Pracowników.
P
Traktujemy naszych Klientów w sposób zindywidualizowany, oferując im, szeroki zakres usług i produktów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.
Staramy się, aby każdy z naszych Klientów czuł się wyjątkowy i ceniony.
Doceniamy naszych Pracowników i wspieramy ich w rozwijaniu kompetencji oraz osiąganiu celów zawodowych.
F
Traktujemy naszych Klientów jednakowo i sprawiedliwie, prowadzimy przejrzystą politykę działania, rozwiązując reklamacje z najwyższą starannością.
Nawiązujemy relacje, w których zarówno Klienci, Akcjonariusze Banku, jak i Pracownicy uzyskują korzyści.
Dotrzymujemy obietnic i bierzemy odpowiedzialność za zobowiązania podjęte względem naszych Klientów.

ZACHOWANIA KORPORACYJNE SIMPLE I PERSONAL I FAIR

Okazuję szacunek

Aktywnie współpracuję

Słucham z uwagą

Pracuję z pasją

Mówię wprost

Wspieram innych

Dotrzymuję obietnic

Angażuję się w zmiany