Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), niniejszym informuje się o następujących kwestiach

1. Tożsamość Administratora Danych

Administratorem danych jest Santander Global Operations, S.A. (dalej "Santander Global Operations"), w C/ Jacinto Benavente, 2. Complejo Tripark Bloque C, Planta 3. 28232 - Las Rozas, Hiszpania.

2. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się listownie: Santander Global Operations, S.A., ulica JACINTO BENAVENTE, 2, COMPLEJO TRIPARK BLOQUE C, PLANTA 3, LAS ROZAS - 28232 (MADRID) lub pocztą elektroniczną na adres: privacy@gruposantander.com.

3. Cel i podstawa prawna

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania wysłane przez użytkownika na adres e-mail global.hr@gruposantander.com.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą, która przejawia się poprzez dobrowolne wysyłanie zapytań i może zostać w każdej chwili odwołana w drodze procedury wskazanej w punkcie 5 poniżej.

4. Okres przechowywania danych

Santander Global Operations będzie przechowywać Twoje informacje wyłącznie przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

5. Prawa Podmiotu danych

Mogą Państwo korzystać ze swoich praw dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, pisząc na adres: DATA PROTECTION OFFICER - Santander Global Operations, S.A. , CALLE JACINTO BENAVENTE, 2, COMPLEJO TRIPARK BLOQUE C, PLANTA 3, LAS ROZAS - 28232 MADRID (HISZPANIA) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@gruposantander.com, potwierdzając tym samym tożsamość zgodnie z przepisami prawnymi.

Niniejszym informujemy, że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos), jeżeli uważają Państwo, że Santander Global Operations naruszył Państwa prawa do ochrony danych. Więcej informacji na temat procedury można znaleźć na stronie www.aepd.es