HANDEL ZAGRANICZNY

Zarządzanie różnymi metodami płatności w handlu międzynarodowym, z których korzysta zarówno Importer (nabywca), jak i Eksporter (sprzedawca), do rozliczenia sprzedaży towarów lub usług pomiędzy stronami.
 

Santander Global Operations aktywnie uczestniczy jako przedstawiciel Banku Santander w Krajowym Komitecie Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) gdzie w ramach grupy ekspertów na bieżąco zapoznaje się z zasadami dobrej praktyki bankowej i ma wpływ na zmiany oraz trendy rynkowe.
 


USŁUGI

AKREDYTYWY DOKUMENTOWE

PRZEKAZY

GWARANCJE MIĘDZYNARODOWE

CZEKI MIĘDZYNARODOWE

EUROCOBRO COLLECTION MANAGEMENT

ZALICZKI I FINANSOWANIE