USŁUGI BANKOWE

Realizacja i wsparcie operacji bankowych, w zakresie różnych produktów bankowych (rachunki bieżące, karty, papiery wartościowe, depozyty, pożyczki, ) dla osób fizycznych i prawnych.

USŁUGI
DYSTRYBUCJI

Zarządzanie aktywami, rachunkami, depozytami i gotówką.

 

USŁUGI
TRANSAKCYJNE

Wsparcie księgowe, środki płatnicze, płatności elektroniczne oraz windykacja należności.

 

USŁUGI
INWESTYCYJNE

Świadczenie usług powierniczych.

 

USŁUGI
FINANSOWE

Obsługa leasingu i faktoringu.