ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY I PRZECIWDZIAŁANIE FINANSOWANIU TERRORYZMU

Używając aplikacji bankowej NORKOM, zgodnie z przepisami,  zapobiegamy praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałamy finansowaniu terroryzmu.

Za pomocą odpowiednich alertów, analizy dokumentacji i transakcji redukujemy ryzyko sprzeniewierzenia funduszy, oszustw i przestępstw podatkowych.

DZIAŁALNOŚĆ

 

ADMINISTRACJA NORKOM

Zarządzanie użytkownikami
Utrzymywanie list sankcji
Modyfikowanie parametrów systemu
Kontrola jakości: kontrola procesu Batch
Wsparcie użytkowników i zarządzanie incydentami

ANALIZA ALERTÓW

Zarządzanie alertami (online i batch)
Analiza klienta (KYC), operacje i rachunki (nowi klienci)
Kontrola interwenientów, niepowiązanych i akcjonariuszy
Analiza potencjalnych oszustw